Login

Velkommen til Fonden Energi- og Miljødata.

Fonden Energi- og Miljødata er en erhvervsdrivende fond med formål at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. Dette skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.

Ligeledes er det fondens formål at støtte relevante projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almen forskning, gennem uddeling og/eller investering, der fremmer formålet.

Fondens bestyrelse består af 11 medlemmer, udpeget af en række fagområder/brancheorganisationer, som har aktivitet indenfor formålet. En oversigt over fondens nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses ved at vælge ”Bestyrelse” i menuoversigten.

Fonden Energi-og Miljødata er helejer af firmaet EMD International A/S (www.emd.dk) samt ligeledes delejer af firmaet Enfor A/S (www.enfor.dk) sammen med firmaets ledelse og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Fonden Energi-og Miljødata er underlagt Erhvervsstyrelsen, iht bestemmelserne i ”Lov om erhvervsdrivende fonde” (Lov nr. 712), som trådte i kraft 1. januar 2015.