Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af 11 medlemmer, udpeget af en række fagområder/brancheorganisationer, som har aktivitet indenfor formålet.

EMD International A/S

 

EMD International A/S Formand Frank Rosager
Repræsenterer energiforsynings- og distributionsområdet udpeget af Dansk Gasteknisk Center
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Næstformand Jørgen Røhr Jensen
Repræsenterer rådgiverbranchen udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Henrik Vestergaard Laursen
Repræsenterer bioenergiindustrien udpeget af Brancheforeningen for Biogas
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Per Bjerke Hansen
Repræsenterer brugerorganisationer udpeget af Danmarks Vindmølleforening
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Thorkild Guldager Sørensen
Repræsenterer medarbejderne hos EMD udpeget af de ansatte hos EMD
Indtræden 15.12.2015
Genvalgt Marts 2017
Udløb Marts 2019

EMD International A/S Leif Hornbak
Repræsenterer leverandører indenfor decentrale kraft/varme- og varmeværker udpeget af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Niels Dupont
Repræsenterer vindmølleindustrien udpeget af Interesse- og Brancheorganisationen Vindmølleindustrien
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Per Alex Sørensen
Repræsenterer solenergiområdet udpeget af Dansk Solvarmeforening
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Kim Behnke
Repræsentant valgt af bestyrelsen
Indtræden 15.12.2015
Udløb Dec 2019

EMD International A/S Mads Willadsen
Repræsentant valgt af bestyrelsen
Indtræden 15.12.2015
Udløb Dec 2020
EMD International A/S John Dalsgaard Sørensen
Repræsenterer videncentrene udpeget af Aalborg Universitet
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Direktion Per Nielsen
EMD International A/S
EMD International A/S Sekretariat Susan Baastrup
EMD International A/S