Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af 11 medlemmer, udpeget af en række fagområder/brancheorganisationer, som har aktivitet indenfor formålet.

EMD International A/S

 

EMD International A/S Formand Frank Rosager
Repræsenterer energiforsynings- og distributionsområdet udpeget af Dansk Gasteknisk Center
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Næstformand Jørgen Røhr Jensen
Repræsenterer rådgiverbranchen udpeget af Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Henrik Vestergaard Laursen
Repræsenterer bioenergiindustrien udpeget af Brancheforeningen for Biogas
Indtræden 15.12.2015
EMD International A/S Per Bjerke Hansen
Repræsenterer brugerorganisationer udpeget af Danmarks Vindmølleforening
Indtræden 15.12.2015

Lasse Svenningsen
Repræsenterer medarbejderne hos EMD udpeget af de ansatte hos EMD
Valgt Marts 2019
Udløb Marts 2021

EMD International A/S Leif Hornbak
Repræsenterer leverandører indenfor decentrale kraft/varme- og varmeværker udpeget af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Niels Dupont
Repræsenterer vindmølleindustrien udpeget af Interesse- og Brancheorganisationen Vindmølleindustrien
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Per Alex Sørensen
Repræsenterer solenergiområdet udpeget af Dansk Solvarmeforening
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Kim Behnke
Repræsentant valgt af bestyrelsen
Indtræden 15.12.2015
Udløb Dec 2019

EMD International A/S Mads Willadsen
Repræsentant valgt af bestyrelsen
Indtræden 15.12.2015
Udløb Dec 2020
EMD International A/S John Dalsgaard Sørensen
Repræsenterer videncentrene udpeget af Aalborg Universitet
Indtræden 15.12.2015

EMD International A/S Direktion Per Nielsen
EMD International A/S
EMD International A/S Sekretariat Susan Baastrup
EMD International A/S