Uddelinger fra Fonden Energi- og Miljødata til almennyttige formål


Fonden Energi- og Miljødata kan støtte projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almennyttig forskning, som fondens bestyrelse skønner relevante og indenfor fondens formål.

Fondens formål er at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. Dette skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.

BEMÆRK: Ansøgning til Fonden Energi- og Miljødata skal foregå gennem vores elektroniske ansøgningsskema - vi modtager ikke skriftlige ansøgninger. Indkomne ansøgninger behandles løbende med en forventet behandlingstid på ca. 2 måneder. Ønskes en hurtigere behandlingstid, skal dette noteres i ansøgningen.

Der ydes ikke støtte til studielegater, studierejser samt møder, seminarer og konferencer i ind- og udland.

Udfyld venligst nedenstående form og klik "Send" for at indsende din anmodning.

Firma/person
Kontakt (navn)
E-mail
Adresse
Postnummer
By
Telefon
CVR/CPR
Beløb [DKK]
Formål/kort beskrivelse
Evt. vedhæftet dokument