Uddeling

Fonden Energi- og Miljødata kan støtte projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almennyttig forskning, som fondens bestyrelse skønner relevante og indenfor fondens formål.

Fondens formål er at formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen. Dette skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.

Projekter fra alle dele af energisystemet kan støttes af fonden, så længe de fremmer formålet.

Vi er især interesseret i at støtte it–projekter/systemer/værktøjer der kan anvendes til analyser, databearbejdning og evalueringer af teknologier samt systemer, som tilføjer fleksibilitet i et fremtidigt ”intelligent” energisystem, hvor varme- el- og gasforsyning samt produktion af drivmidler til transport er integrerede. Her er energilagring en nøgleteknologi.

Der gives høj prioritet til projekter, der kan bidrage væsentligt til videreudvikling af Fondens portefølje af it-værktøjer indenfor vindkraft.

BEMÆRK: Ansøgning til Fonden Energi- og Miljødata skal foregå gennem vores elektroniske ansøgningsskema – vi modtager ikke skriftlige ansøgninger. Indkomne ansøgninger behandles løbende med en forventet behandlingstid på ca. 2 måneder. Ønskes en hurtigere behandlingstid, skal dette noteres i ansøgningen.

Der ydes ikke støtte til studielegater, studierejser samt møder, seminarer og konferencer i ind- og udland.