Ansøgningsformular til Fonden Energi- og Miljødata


Fonden Energi- og Miljødata kan støtte projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almennyttig forskning, som fondens bestyrelse skønner relevante og indenfor fondens formål.

Fondens formål:

  • At formidle og udvikle viden samt teknologi, som har til formål at reducere ressourceanvendelsen og miljøbelastningen.
  • Opfyldelsen af pkt. 1) skal primært ske ved at fremme udvikling og anvendelse af software, beregningsmodeller, beregningsmetoder mv., samt rådgivning i forbindelse hermed.
  • At støtte relevante projekter og udviklingsaktiviteter, herunder almennyttig forskning, gennem uddeling og/eller investering, der fremmer formålet, jvf. pkt. 1), dog således, at fondens fremtidige eksistens og udvikling sikres.

BEMÆRK: Ansøgning til Fonden Energi- og Miljødata skal foregå gennem vores elektroniske ansøgningsskema - vi modtager ikke skriftlige ansøgninger. Indkomne ansøgninger behandles løbende med en forventet behandlingstid på ca. 2 måneder. Ønskes en hurtigere behandlingstid, skal dette noteres i ansøgningen.

Der ydes ikke støtte til studielegater, studierejser samt møder, seminarer og konferencer i ind- og udland.

Udfyld venligst nedenstående form og klik "Send" for at indsende din anmodning.

Firma/person
Kontakt (navn)
E-mail
Adresse
Postnummer
By
Telefon
CVR/CPR
Projekt titel
Kort beskrivelse af projektet (formål, leverancer)
Kort beskrivelse af hvorledes fondens formål understøttes
Start/slut dato
Ansøgt beløb (DKK)
Samlet budget (DKK)
Anden forventet finansiering, herunder egenfinansiering
Forventet timetal/timesats (DKK) samt andre omkostninger (vedlæg evt. budget)
Projektleder (baggrund, kvalikikationer etc. vedhæft evt. CV)
Andre projektdeltagere (navne, titler, ansættelsessteder)
Vedhæft detaljeret projektbeskrivelse, evt også kommende faser/aktiviteter mv.